Mjesto Gazi Husrev-begove mederese u sistemu Osmansko-Turskog školstva i sistem školstva u Osmanskoj Turskoj

Autor(i)

Sažetak

Ukupan obrazovni sistem kakav je bio u arapskom svijetu prenijet je uglavnom na ne-arapske teritorije islamskog svijeta, naročito nakon pojave primjera Nizamije medrese u Bagdadu. Dakle, postojala je čitava serija takvih medresa u osmanskoj Turskoj. Popularnost ovih škola smanjena je izgradnjom škole "Sahni seman" (osam škola) u Istanbulu. Ova škola postala je model za medrese kasnije izgrađene u osmanskoj Turskoj. U ovoj studiji i upoređivanju primjećujemo da su se u nastavnom planu Gazi Husrev-begove medrese obuhvatili svi predmeti koji su se proučavali u Sahnu medresi-najvišoj obrazovnoj instituciji Osmanskog carstva, da su prihodi uposlenika  Gazi Husrev-begove medrese bili u rangu primanja uposlenih u Sahnu (50 akči dnevno) i da se broj soba na raspolaganju za Gazi Husrev-begovu medresu približava broju jedne od osam škola u Sahnu.

Oni koji su završili studije u Gazi Husrev-begovoj medresi morali su proći kroz dodatnu školu u Sahnu ili Sulejmaniji, ako su željeli nastaviti školovanje u ove dvije srednje škole. Poslije završetka ovih škola imali su pravo da se zaposle u školama sa plaćom od 20 akči dnevno, ili u pravosuđu, administraciji ili da napreduju prema utvrđenom redu.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci