Kontakt

Contact details of the publisher / Kontakt informacije o izdavaču:
GAZI HUSREV BEGOVA BIBLIOTEKA U SARAJEVU
Adress / Adresa: Gazi Husrev-begova 46, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Phone / Telefon: 033/264-960(1,2) / Fax: 033/205-525
E-mail: info@ghb.ba
Web-stranica: www.ghb.ba

Glavni kontakt

Hamza Kurtanović
Bibliotekar; Osmanski arhiv
Telefon ++387 33 264-960 (1,2)

Pomoćni kontakt

Info GHB
Telefon ++387 33 264-960 (1,2)