Časopis uređuju

ČLANOVI REDAKCIJE

Glavni i odgovorni urednik:

Mr. Osman Lavić

Sekretar redakcije : Hamza Lavić

Lektor: Tarik Jakubović

Tehnički urednik: Faruk Špilja

Ostali članovi redakcije:

Dr. Azra Abadžić Navaey, Zagreb

Dr. Ismet Bušatlić, Sarajevo

Dr. Munir Drkić, Sarajevo

Dr. Hasan Džilo, Skopje

Dr. Aladin Husić, Sarajevo

Dr. Fikret Karčić, Sarajevo

Dr. Enes Karić, Sarajevo

Dr. Ivan Ejub Kostić, Beograd

Mr. Osman Lavić; Sarajevo

Dr. Munir Mujić, Sarajevo

Dr. Ahmed Zildžić, Sarajevo