Naknade za obradu i objavljivanje

Naknade za podnošenje članaka: Ne postoje naknade za podnošenje članaka.

Naknade za obradu članka: Ne postoje naknade za obradu članka.

DOI za online članke: Autoru se ne naplaćuju.

Izdavačka naknada: Autoru se ne naplaćuje.