Mogućnosti i način uspostavljanja vakufa u našem pravnom sistemu sa osvrtom na praksu organa Islamske zajednice

Autor(i)

Sažetak

Vakufi kao posebna vrsta zadužbine su dio imovine Islamske zajednice koja se koristi za izvršenje zadataka u realizaciji svrhe za koju su osnovani.
U periodu prije II svetskog rata, kada je Islamska zajednica bila jedna od brojnih priznatih religija i u svojim aktivnostima, osim religiozne prirode, imala je i javni pravni karakter, vakufi su osnovani za ispunjavanje vjerskih, kulturnih, humanitarnih i opštih zadataka u nadležnosti islamske vjerske zajednice.
Nakon II W. W. uspostavljeni su socijalistički društveni odnosi. Socijalni sektor privrede postao je mnogo jači. Imovina građana i pravnih lica imala je manje značaja u životu zemlje. Veličina zemljišta i nekretnine je ograničena. Vjerske zajednice su odvojene od države, a država je preuzela brigu o organizaciji privrede i kulturnog života, obrazovanja i svih zadataka od opšteg društvenog interesa. Vjerske zajednice su bile okupirane vjerskim obredima i vjerskim zadacima.
Ove kvalitativne promjene u socio-ekonomskim prilikama takođe su promenile ulogu i značaj zadužbina uopšte, kao i ulogu vakufa.
Vakuf kao čisto religiozna institucija sada treba da se usmjeri samo na održavanje i unaprieđenje vjerskog života, jer je to njegova namjena proglašena ustavom Islamske zajednice. Održavanje i unaprieđenje vjerskog života ostvaruju se različitim aktivnostima kao što su:
- organizovanje vjerskog života, molitve u džemmatu (zajedničke molitve), mevludi, tevidi, dženaze i drugi obredi,
- školovanje kadra za buduće vjerske službenike,
- vjersko obrazovanje djece i odraslih,
- izdavanje vjerskih izdanja, magazina, udžbenika i knjiga.
Za sve ove aktivnosti potrebno je obezbijediti uslove i materijalnu osnovu. Iako je u Ustavu islamske zajednice zabranjeno formiranje vakufa od strane pravnih lica, u praksi ih mogu stvarati samo fizička lica. Ali zato što je imovina fizičkih lica ograničena Zakonom, oni prenose vakufske stanove na vjerske službenike, ali rijetko I nekretnine.
Dakle, vakufi i dalje predstavljaju značajan faktor u obezbijeđivanju sredstava za normalne aktivnosti Islamske zajednice, i postoje velike zakonske mogućnosti za njihovo uspostavljanje s obzirom na svrhu za koju su osnovane.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-11-24

Broj časopisa

Rubrika

Članci