##article.return## Mogućnosti i način uspostavljanja vakufa u našem pravnom sistemu sa osvrtom na praksu organa Islamske zajednice Preuzmi datoteku ##common.downloadPdf##