Marks and rewievs

  • Ismet Bušatlić
  • Aida Smailbegović
  • Madžida Mašić
  • Nedim Zahirović
  • Izudina Zukorlić
  • Fatima Tinjak
  • Almir Fatić
  • Emina Mostić
  • Ajdin Muhedinović

Abstract

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA HISTORIJSKOG ARHIVA SARAJEVO, Svezak treći, obradio Hamza Lavić, Historijski arhiv Sarajevo, Sarajevo, 1443/2022, XXXIV + 370 str. (Ismet Bušatlić)

Alma Omanović-Veladžić, HRONIKA MUHAMEDA ENVERIJA KADIĆA KAO IZVOR ZA IZUČAVANJE KULTURNE HISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 2021, 755 str. (Aida Smailbegović)

PRILOZI ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU 70/2020, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 2021, 261 str. (Madžida Mašić)

NAHĪFĪ MEHMED EFENDİ, CEVĀHİRU’L-MENĀKIB: SOKOLLU MUSTAFA PAŞA’NIN HAYATI (İNCELEME – TENKİTLİ METİN). Hazırlayan: İbrahim Pazan, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2019, 479 str. (Nedim Zahirović)

Merhum hafiz Salih efendija Gašević r.a., MEVLUD-I ŠERIF : Uvodna studija, transkripcija teksta i tumač, obradio Emrah Seljaci, Bijelo Polje: NVO Kalem, 2022, 127 str. (Izudina Zukorlić)

Elvir Duranović, BOŠNJAČKO ŽIVLJENJE ISLAMA : OBIČAJI I POBOŽNE PRAKSE, Sarajevo: Institut za tradiciju Bošnjaka, 2021, 376 str. (Fatima Tinjak)

Sakib Kurtić, TEŠANJSKI LEKSIKON, Tešanj: Planjax komerc, 2021, 371 str. (Almir Fatić)

KULTURNO-HISTORIJSKI TOKOVI U BOSNI 15-19. STOLJEĆA, Zbornik radova, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut, 2022, 350 str. (Emina Mostić)

Hamdija Kreševljaković, NEKROLOZI, ur. Amer Maslo, Sarajevo: Rekultura, 2022, 275 str. (Ajdin Muhedinović)

Published
2022-12-31
How to Cite
Bušatlić, I., Smailbegović, A., Mašić, M., Zahirović, N., Zukorlić, I., Tinjak, F., Fatić, A., Mostić, E., & Muhedinović, A. (2022). Marks and rewievs. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 29(43), 341-362. Retrieved from https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/701
Section
Marks and rewievs