Prilog likovnoj analizi kurʼanske kaligrafije na primjerima mushafa iz Gazi Husrev-begove biblioteke

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.175

Ključne riječi:

Kurʼan, mushaf, kaligrafija, paleografija, islamska umjetnost, Gazi Husrev-begova biblioteka

Sažetak

U domaćoj literaturi postoji znatan broj radova posvećen kaligrafiji, ali u tom korpusu manjka onih u kojima se analizira vrsnoća kaligrafskog ispisa. Odabirom deset mushafa iz 17. i 18. stoljeća iz zbirke rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke i njihovom analizom željeli smo nadomjestiti taj vakuum, kao i doprinijeti uvidu u kvalitete kaligrafije osmanskog perioda u Bosni i Hercegovini. Na tragu ovoga koristili smo se aparaturom historije umjetnosti, ali i paleografijom arabičkih rukopisa. Iz spomenutog fonda izdvojeni su samo mushafi bošnjačkih kaligrafa, a svaki mushaf je stilski i formalno analiziran. Odabirom isključivo mushafa rad ima za cilj da na konkretnim primjerima ukaže na zavidna kaligrafska umijeća domaćih umjetnika, te da ukaže na jasne individualne likovne i stilske odlike svakog pojedinačnog kaligrafa.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci