Komentar rječnika Tuḥfe-i Šāhidī iz pera Atfija Bosnevija

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.51719/25663267.2021.28.42.137

Ključne riječi:

Atfi Ahmed Bosnevi, komentar, Tuḥfe-i Šāhidī, Osmansko Carstvo, perzijska leksikografija

Sažetak

Autori u ovom radu na temelju primarnih izvora i znanstvene literature predstavljaju komentar koji je Atfi Ahmed Bosnevi, autor iz prve polovine XVIII stoljeća, napisao na poznati perzijsko-turski rječnik u stihu Tuḥfe-i Šāhidī Ibrahim-dedea Šahidija. U radu se ukratko predstavlja spomenuti rječnik kao jedan od značajnih koraka u razvoju i profiliranju perzijske leksikografije u okviru znanstvene tradicije Osmanskog Carstva. Komentar Atfija Bosnevija je u središtu pažnje: njegov odnos prema osnovnom djelu, komentatorska metoda koju koristi, te kratak pregled sadržaja u kontekstu perzijske gramatike: pojašnjenja koja se tiču glagola, imenica i čestica prema ustaljenoj trodjelnoj podjeli jezika. Od nekih četrdesetak komentara koji su napisani na Tuḥfe-i Šāhidī, Atfijev Šarḥ, iako jedno od kasnijih ostvarenja u toj tradiciji, ubraja se u red obimnih i uspjelih komentara u kojima autor nastoji sačuvati osnovni tekst Tuḥfe od devijacija koje su bile posljedica brojnih prepisa i grešaka nestručnih prepisivača. Atfi svaki pojedinačni distih rječnika analizira u smislu prozodije i metrike, a potom razlaže perzijsku leksiku nudeći precizne upute za pisanje i izgovor, obrađujući gramatički leksiku i, konačno, nudeći značenja u vidu turskih i arapskih prevodnih ekvivalenata. Autori zaključuju da je Atfi osnovni tekst podvrgnuo temeljitoj filološkoj obradi, ali da je njegov komentar donekle suspregnut, jer autor ne pokazuje sklonost da raspravu širi dalje izvan okvira koje mu zadaje Tuhfa. Stoga je i njegova obrada određenih gramatičkih pitanja selektivna, pa njegov komentar u tom smislu ne može funkcionirati kao potpuna gramatika perzijskog jezika, što svakako nije bila ni prvobitna namjena tog djela.

##submission.downloads##

Objavljeno

2021-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci