Izazovi pri uspostavi održivog sustava zaštite knjižničnog fonda od katastrofa na primjeru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Autor(i)

  • Dragica Krstić
  • Saša Tkalec

Ključne riječi:

upravljanje zaštitom, otpornost, krizni uvjeti, katastrofa, nacionalna knjižnica

Sažetak

Uspostavom i razvojem sustava zaštite građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (dalje u tekstu: Knjižnica) u kriznim uvjetima, Knjižnica prepoznaje i potvrđuje da je uspješnost rada Knjižnice direktno povezana s njenim uspjehom u zaštiti i osiguranju dostupnosti građe, a da kroz njeno istraživanje i prezentaciju jav-nosti doprinosi identitetu, inovacijama i razvoju zajednice na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini.
Sustav zaštite građe u kriznim uvjetima skup je kontinuiranih, integriranih i umreženih aktivnosti, protokola, informacija, resursa i suradnika koji osiguravaju učinkovito iskorištenje svih dostupnih resursa za postizanje najveće moguće razine zaštićenosti građe Knjižnice i otpornosti ustanove na ugroze. Procjena ugroženosti, te procjena rizika i otpornosti, kao i identificiranje najboljih prilika za povećanje otpor-nosti građe na krizne uvjete, povećavaju razinu spremnosti Knjižnice na očekivane krizne uvjete.
Glavni cilj sustava zaštite knjižnične građe i pisane baštine Knjižnice kako u kriznim tako i u redovitim uvjetima poslovanja, je minimizirati odstupanja od refe-rentnih vrijednosti i stanja koje opisuju preporučene uvjete čuvanja i zaštite njezine knjižnične građe i kulturne baštine.
Drugi cilj sustava zaštite građe je povećanje otpornosti Knjižnice kako bi se smanjila učestalost i vjerojatnost da u redovnim i kriznim uvjetima dođe do odstu-panja od referentnih vrijednosti, te kako bi se minimizirali gubitci i troškovi, kao i nedostupnost građe ili usluga.
S obzirom na to da prostor zgrade koristi više korisnika nužno je usklađivanje postupanja i obveze u svezi sudjelovanja u sustavu zaštite građe Knjižnice u redov-nim i kriznim uvjetima.
Održivost sustava nastoji se postići smanjenjem operativnih troškova, provođe-njem aktivnosti koje nisu štetne za osobe, životni i radni prostor i okoliš, povećanjem učinkovitosti i usredotočenosti poslovnih procesa na rezultate, stvaranjem domaćih i inozemnih solidarnih partnerstva, održavanjem radionica, seminara, edukacija, vježbi te nacionalnih i međunarodnih skupova i dr.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci