Društveno-pravni položaj medresa na Kosovu u XX stoljeću

Autor(i)

  • Špendi Fidani

Ključne riječi:

medresa, reforma, identitet, vlast, Kosovo, muderis

Sažetak

Medrese na Kosovu su osnovane u vrijeme Osmanskog Carstva od XV do XIX stoljeća. Zauzimale su centralno mjesto u osmanskom obrazovnom sistemu. Kosovo je izmijenilo brojne državno-pravne okvire tokom XX stoljeća: Osmansko Carstvo (do 1912), Kraljevina SHS (do 1929), Kraljevina Jugoslavija (do 1941), Italija (do 1945), FNRJ, a kasnije SFRJ (do 1992), SR Jugoslavija (do 1999) te period borbe za nezavisnost početkom XXI stoljeća. Svaka država je imala različit odnos prema odgojno-obrazovnom procesu u medresama. U periodu Prvog svjetskog rata zatvoren je veliki broj medresa. One koje su preživjele prošle su brojne reforme. Najteži peri-od u njihovom radu na Kosovu bio je period poslije Drugog svjetskog rata, tačnije od 1948. do 1952. godine. Tada su sve zatvorene. Niža Alaudin medresa u Prištini počinje sa radom 1952, a 1962. godine postaje medresa srednjoškolskog ranga. Sve do kraja XX stoljeća Kosovo je imalo samo jednu medresu. Odvojena odjeljenja za muškarce osnivaju se 1993. u Prizrenu i Gnjilanu, a za djevojke u Prištini i Prizrenu 1997. godine.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci