Jedna neobjavljena rasprava Muhamed-ef. Tufe o šerijatskim sudovima

Autor(i)

  • Fikret Karčić

Ključne riječi:

šerijat, sudstvo, Muhamed-ef. Tufo

Sažetak

Ovaj rad bavi se neobjavljenom raspravom o šerijatskom sudstvu koju je napisao Muhamed-ef. Tufo, bosanskohercegovački alim modernog doba. Rukopis se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, a zaveden je pod brojem R-8258. Napisan je na bosanskom jeziku, sa citatima na arapskom jeziku.
U ovom radu daje se biografija autora, tekst rasprave i njena kratka analiza. Glav-ni zaključci do kojih je autor došao jesu da Muhamed-ef. Tufo smatra sudstvo najvaž-nijom granom državne vlasti, ističe lik pravednog vladara u islamskoj misli, te slijedi Ibn Halduna kada je riječ o nepravdi i nasilju kao znakovima dekadence društva.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci