Inkunabule iz štamparije Ibrahima Muteferrike u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Autor(i)

  • Fatima Tinjak

Ključne riječi:

Ibrahim Muteferrika, štamparija, turske inkunabule, štampane knjige, Gazi Husrev-Begova biblioteka

Sažetak

Pojava prvih knjiga štampanih arapskim pismom, kao i historijski tok razvoja štamparstva u islamskom svijetu, odvijala se vrlo sporo. Rana izdanja raritetnih primjeraka štampanih tehnikom pokretnog sloga, sa nečitkim arapskim slovima, u 16. i 17. stoljeću usamljena su pojava sve do osnutka zvanične štamparije Ibrahima Muteferrike u Istanbulu. Ibrahim Muteferrika, budući da je bio u žiži društveno-poli-tičkih kretanja, duhovno-religijskih i društveno-ekonomskih promjena Osmanskog Carstva početkom 18. stoljeća, bio je vrlo oprezan kako pri pokretanju svoje štampa-rije tako i u odabiru literature koju je štampao. U radu će biti riječi o izdanjima ove štamparije koja su u literaturi nazvana turskim inkunabulama, a posebno o onima koja se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Također, naglasak je stavljen i na vlasničke bilješke ovih knjiga nastalih u vrijeme kada je posjedovati knjigu značilo imati nešto vrijedno i biti privilegovan. Tako su korice knjiga postale čuvari imena ljudi, njihovih predaka i potomaka, imena mjesta, historijskih događaja, pisama, fetvi, stihova i datuma iz vremena kada su nastajale.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci