Bijeljinske vakufname u Gazi Husrev-begovoj biblioteci

Autor(i)

  • Hamza Lavić

Ključne riječi:

Vakufnama, Bijeljina, Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke, Arhiv Generalne direkcije vakufa Republike Turske

Sažetak

U radu su predstavljene vakufname iz 19. i 20. stoljeća s područja Bijeljine.
U izvještaju Kotarskog vakufskog povjerenstva u Bijeljini, upućenog Zemaljskom vakufskom ravnateljstvu u Sarajevu 26. februara 1907. godine u vezi sa poslovanjem vakufa, navodi se devet vakufa, odnosno džamija u Bijeljinskome kotaru: Vedžihi-pašina džamija, Atik džamija, Krpić džamija, Salihbegović džamija, Džedid džamija, druga Atik džamija, Atmačić džamija, džamija Turski Janjari i Koraj džamija. U izvje-štaju se u stupcu pod nazivom „mjesto“ navode nazivi pet bijeljinskih mahala (Bijelji-na, Janja, Atmačić, Turski Janjari i Koraj). Nažalost, niti jedna vakufnama o osnivanju bilo kojeg navedenog vakufa, koliko je nama poznato, nije sačuvana do danas. Saču-vano je ukupno 20 vakufnama čiji su vakufi naknadno pridodati gore spomenutim većim vakufima. Tri vakufname potječu iz 19. stoljeća, dok su ostale iz 20. stoljeća.
Interesantno je da su osnivači 9 vakufa žene vakife, dok su ostale vakufe ustanovili muškarci. Vakufname su obrađene uz navođenje najznačajnijih karakteristika: osnivač vakufa, datum izdavanja vakufname, ovjera, predmet vakufa, uslovi vakifa, službenici vakufa, svjedoci, fizičke karakteristike vakufname, primjerci u različitim formama i izvori, objavljeni ili neobjavljeni, u kojima je spomenuti vakuf naveden.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci