Rukopisi Džezerijje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu

Autor(i)

  • Abdul-Aziz Drkić

Ključne riječi:

Tajweed, reading the Qur'an, Ibn Jazari, manuscripts

Sažetak

Ovaj rad fokusiran je na široko poznati spjev iz tedžvida pod naslovom al-Muqaddima fī mā ̒ alā qāriʼ al-Qurʼān an yaʻlamah (Ğazariyya) Muḥammada Šamsuddīna b. al-Ğazarīja. U radu su predstavljeni rukopisi ovoga djela koji se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. Obrađeni su rukopisi izvornog teksta na arapskom jeziku, rukopisi prijevoda na turski jezik i rukopisi komentara Džezerijje. U uvodnom dijelu rada izneseni su osnovni biografski podaci o autoru i analiza njegova doprinosa razvoju tedžvidske i kiraetske nauke. Pregledom katalogâ rukopisne zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu ustanovljeno je postoja-nje relativno velikog broja rukopisnih primjeraka teksta i komentara Džezerijje.

##submission.downloads##

Objavljeno

2019-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci