Nekoliko osmanskih dokumenata o bosanskom ustanku 1875-1878.

Autor(i)

  • (Pripređivač Kemal Bašić)

Sažetak

Bosanski ustanak (1875-1878) je bio predmet različitih interpretacija. Mnogo je manji broj radova koji su se ovim ustankom bavili iz perspektive originalnih osman- skih dokumenata i djela osmanske provenijencije, a mnogo više onih na osnovu radova zapadne provenijencije. Zbog toga je značajno prezentirati dokumente prevedene sa osmanskog/staroturskog jezika da bi se vidjela i druga perspektiva ovog ustanka, te da bi se u konačnici došlo do koncenzusa o ovom važnom događaju iz historije Bosne i Hercegovine. Hasan Škapur je dokazani naučni radnik u više naučnih disciplina, a to je dokazao i kroz prijevod i prezentaciju ovih dokumenata koje ovom prilikom donosimo.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci