Osnovne načela Mu‘tazilijskog teološko pravnog učenja

Autor(i)

  • Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Ključne riječi:

mu‘tazile, razum, slobodna volja, dobro i zlo, ljudsko djelovanje, ljudska odgovornost, reason, free will, good and evil, human activity, human responsibility

Sažetak

U teološko-pravnoj misli učenje mu‘tazila se smatra polaznom tačkom nastanka prirodno-pravnih teorija kod muslimana. Njihovo učenje o slobodnoj volji, razumu, dobru i zlu, prirodi ljudskog djela, ljudskoj odgovornosti, prirodi objave i sl., navelo je neke autore da uoče da se tu radi o početku formiranja jednog novog pravca na osnovama prirodne teologije i prava. Ovim radom želimo da kratkom analizom nekoliko klasičnih i modernih autora ispitamo kakve su mogućnosti istraživanja u ovom pravcu.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci