Gazi Husrev-begova biblioteka

Autor(i)

Sažetak

Svojim fondom knjiga i dokumenata Gazi Husrev-begova biblioteka daje doprinos obrazovanju i kulturi već 450 godina, ne samo u Sarajevu i BiH, već i daleko izvan njih.
Osnovana je kao biblioteka za potrebe medrese (943 H = 1537). Razvila je svoju vezu sa čitateljima van medrese već u XVII vijeku i postala nezavisna javna vakufska biblioteka. U svom razvoju biblioteka je prošla kroz dvije faze. Prva je orijentalno-islamska, a druga post-osmanska faza (od 1873. godine) koju karakteriše uticaj zapadne kulture i pisanje na račun orijentalno-islamske.
Osnovni fond ove biblioteke u proteklim vijekovima osiromašen je uticajem ratova, požara i nebrige, ali je dopunjavana sa drugim kolekcijama iz drugih vakufa ili privatnih zbirki knjiga i prepisa u BiH.


Fond Gazi Husrev- begove biblioteke sastoji se od:
Prepisi i dokumenti
1. 7.500 orijentalno-islamskih rukopisnih transkripta sa 15.000 radova
2. Dokumenti 3.910
3. Vakufname u originalu i prepisu 1.400
4. Sidžili Šerijatskog suda u Sarajevu (XVI do XIX v. 86)
5. Levhe I epitafi 50
6. Orijentalne štampane knjige 11.500 radova
7. Orijentalna periodika (časopisi i novine) 60 jedinki


II
Evropski fond
1. Štampane knjige (domaće i strane) 21.640
2. Periodika (domaća i strana) 1.000 jedinica
Današnja aktivnost biblioteke usmerena je na:
1. Studija postojećih prepisa i dokumenata, kao i prikupljanje orijentalno-islamskih rukopisa u BiH.
2. Stalni kontakt sa čitaocima, posjetiocima i istraživačima.
Biblioteka izdaje kataloge, godišnjice i posebna izdanja iz kulturnog naslijeđa muslimana u BiH.
Biblioteka ima teškoće kao što su: nepostojanje adekvatnih prostorija, tehnički uređaja za mikrofilmovanje rukopisa i njihovu zaštitu,te za potrebe osoblja.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci