Osvrt na dosadašnju literaturu o vakufima

Autor(i)

Sažetak

Vakufi su imali veliku ulogu u religijskom, obrazovnom, kulturnom, društvenom i humanitarnom životu muslimana kod nas. Uloga vakufa je značajna u osnivanju i razvoju naših brojnih gradova, kao I u pogledu ekonomije. Malo je pisano o vakufu kao instituciji i o vakufiskim fondovima sa obzirom na ulogom koju je vakuf imao u našoj historiji. U članku se navodi sve što je napisano o tome, a ima bilo bilo kakvu vrijednost.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti