Osnovni uzroci osiromašenja i propadanja vakufa u Bosni i Hercegovini

Autor(i)

Sažetak

Osnovni uzroci gubitka imovine vakufa i neuspjeh mnogih vakufa u prošlosti bili su: neprijateljske operacije susjednih teritorija, požari i druge elementarne nepogode, uzurpacije i agrarne reforme, kao i slabost u organizaciji i upravljanju vakufa.
Osnivač vakufa je, po pravilu, pružao dovoljno materijalnih sredstava za normalne funkcije njihovih zadužbina. Ako bi ova sredstva postajala sa vremenom nedovoljna, pomoć bi došla od drugih vakifa.
Dogodilo se da se dva ili više vakufa pridruži njihovim sredstvima u svrhu stvaranja zaduženja za efikasnost. U periodu austrougarske okupacije država je preuzela mnoge funkcije vakufa u okviru svog socijalnog, humanitarnog, kulturnog ili komunalnog programa. Vakufi nisu jedine institucije koje su se brinule za socijalne potrebe. Uspostavljanje Centralne Vakufske direkcije u skladu sa novim vremenom i novim potrebama omogućilo je nove akcije većeg značaja, ali ove mogućnosti nisu bile u potpunosti iskorištene.
Poslije Drugog svetskog rata, u uslovima socijalističke izgradnje, društvena zajednica postala je nosilac svih aktivnosti društvenog karaktera. Religija je bila odvojena od države, a djelovanje vjerskih zajednica i njihovih institucija bilo je podređeno ustavu i propisima Osnovnog zakona o religiskim zajednicama. Na osnovu opštih propisa o nacionalizaciji, imovina vjerskih zajednica koja nije u skladu sa ustavom služila poslovima i potrebama ovih zajednica bila je nacionalizovana. Znatan broj vakufskih profitabilnih imanja nacionalizovan je. Ali, istovremeno, Osnovnim zakonom o zaštiti i korišćenju kulturnog naslijeđa, zaštićen je i vraćen veliki broj vakufskih zgrada, među kojima su neke, iako veoma značajni kulturni i historijski spomenici, bili u stanju propasti .
Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih zgrada, kao i potrebe u dijaspori, obezbeđeni su naporima čitave Islamske zajednice. Novi kolektivni vakufi uspješno su zamenili pojedinačne. Novi izvori finansiranja su: Organizovano sakupljanje zekjata, sadekai-fitra, kurbanske kože, članstva i drugi doprinosi koji pružaju neophodna sredstva za najneophodnije potrebe zajednice.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci