O vakufima u sjeveroistočnoj Bosni

Autor(i)

Sažetak

U radu se razmatraju neki aspekti institucije vakufa na teritoriji jugoistočne Bosne. Ističe se značaj prvih vakufa za urbani razvoj na ovoj teritoriji i njihov značaj u razvoju kasaba (malih gradova). Važniji vakufi u većim centrima su detaljno opisani i navedeni su podaci o njihovoj moći i ekonomskom značaju. Dalji razvoj vakufa prikazan je koliko je to bilo moguće u zavinsosti od raspoloživih izvora, zajedno sa njihovom situacijom u periodu nakon austrijske okupacije. Dati su i neki primjeri vakufa u modernom periodu i diskutovani su određene promjene u koncepciji ove institucije koja se pojavila u novim okolnostima.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci