Vakufi i vakifi u jugozapadnoj Bosni i Dalmaciji

Autor(i)

Sažetak

Ovo je rasprava o vakufima na teritoriji prethodnog Kliškog sandžaka, koji je osnovan 1537. godine, nakon što je grad osvojen od strane Turaka. Pokriva period do početka XVII vijeka.
Prvi dio daje pregled dva vakufa na teritoriji Dalmacije, koji su bili vakufi dva velika bosanska vakifa, Gazi Husrev-bega i Ferhad-paše Sokolovića.


Među ostalim vakufskim imanjima Gazi Husrev-bega, on je u vakuf stavio i čifluk pod nazivom "Kožulova" i naredio da se koristi za podršku njegovog imareta u Sarajevu. Taj čifluk je bio blizu današnjeg grada Benkovca, a danas postoji selo koje se zove Kožulovac. Čifluk se sastojao od 25 sela i 6 mezra i vakufu donosio prihod od 23.500 akči godišnje. U blizini ovog čifluka Ferhad-paša je osnovao čifluk po imenu Tinj i naložio da njegovi prihodi održavaju džamiju u Zemuniku, mekteb u tvrđavi Vrana i mekteb u Hrvačkoj kasabi. Tinj je također poznato naselje u opštini Benkovac. Ove zadužbine Ferhad-paše imale su veliki značaj za razvoj pomenutih mjesta.

Drugi dio daje kratak pregled vakufa u naseljima koja su imali status kasabe na teritoriji Kliškog sandžaka, sa podacima o prihodima i troškovima ovih vakufa. Razmatraju se sljedeća mjesta: Konjic, Prozor, Prusac, Oborci, Donji i Gornji Vakuf, Livanj, Sinj, Klis, Vrlike, Drniš, Skradin, Glamoč, Jezero, Zemunik i Hrvace.

##submission.downloads##

Objavljeno

1983-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci