Kontrastivna analiza arapske sintakse u bosanskim gramatikama arapskog jezika

Autor(i)

Ključne riječi:

arapska sintaksa, kriteriji klasifikacija, sintaksičke analize, klauze, Arabic syntax, sentence, criteria and classification, syntax analysis, clause

Sažetak

Gramatike arapskog jezika pisane bosanskim jezikom bilježe različite metodološke pristupe u izučavanju arapske sintakse. Samo u dvije gramatike o sintaksi se govori zasebno i u širem kontekstu njezinog razumijevanja, dok se sintaksa rečenice u većini gramatika uglavnom izučava selektivo i za praktične potrebe uvezivanja elemenata morfosintakse u rečenice različitog obavijesnog karaktera i gramatičke strukture.

S obzirom na prirodu kriterija kojima se autori ovih izvora koriste u klasifikacijama i analizama arapske sintakse, s jedne strane, te tradicionalne kriterije kojima se rukovode arapski autori, kako u klasičnim tako i savremenim gramatikama, s druge strane, namjera ovog rada jeste da utvrdi stepen zastupljenosti sintaksičkih analiza u gramatikama arapskog jezika na bosanskom jeziku te metodološke obrasce koje njihovi autori slijede u klasifikacijama rečenice. Također nastojimo da na temelju uporednih analiza klasičnih i savremenih izvora ukažemo na metodologiju i kriterije kojima se arapski autori tradicionalno rukovode u interpretacijama i klasifikacijama rečenice, a kako bismo mogli ocijeniti opravdanost pristupa u njihovim klasifikacijama i analizama u bosanskim gramatikama arapskog jezika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci