Vakuf sviračke džamije u Gradačcu

Autor(i)

Ključne riječi:

vakuf, Sviračka džamija, mukata, vakif, Svirac, wakf, Svirac Mosqu, founder

Sažetak

Fokus ovog rada je na vakufu Sviračke džamije do polovine 20. stoljeća. Tretirani vakuf nastao je izgradnjom džamije u Svircu između 1801. i 1810. godine. Među najpoznatije vakife spadaju Osman-kapetan i muftija Ahmed-ef. Mulaibrahimović- Svirac. Prema popisu iz 1933. godine u posjedu ovog vakufa bilo je 45.259 m2 zemljišta, džamija, mekteb, nekoliko kuća i dva dućana. U austrougarskog periodu Gruntovničkim zakonom od ovog vakufa oduzeto je u korist bivših zakupaca 125.754 m2 zemljišta. Iz prihoda vakufa podmirivane su potrebe održavanja vakufskih nekretnina i plaćanja vjerskih službenika.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci