Asidentske i sindetske rečenice u Kur'anu

Autor(i)

Ključne riječi:

Kurʼan, stilistika, asindetske rečenice, sindetske rečenice, smisleni odnos, semantički konektor, Qur’an, stylistics, asyndetic clauses, syndetic clauses, meaningful relation, connector

Sažetak

U ovome radu govori se o složenim rečenicama sastavljenim od naporednih nezavisnih prostih rečenica u arapskom jeziku prikazanih na primjerima kur’anskoga teksta. Ovakve rečenice mogu biti u međusobno različitim odnosima zavisno od vrste značenja koja izražavaju. Nekada ove rečenice mogu izražavati jedinstveno značenje tako da izgledaju kao jedinstven iskaz u kome druga rečenica izgleda kao dio prve rečenice. Između ovih rečenica može biti i sasvim suprotan odnos koji se manifestira u potpunoj različitosti tako da se ne mogu dovesti u međusobni odnos ni po kome kriteriju, ni prema smisaonoj povezanosti, ni po značenju, niti nekim zajedničkim formalnim obilježjima.

Odnos između sastavnica prve vrste rečenica obilježava potpuno jedinstvo (ittiḥād tāmm) njihovog sadržaja, koje se manifestira kao njihova potpuna međusobna povezanost (kamāl al-ittiṣāl) ili polupotpuna povezanost (šibh kamāl al-ittiṣāl) kada između njih ne postoji potpuno jedinstvo značenja. Odnos između sastavnica druge vrste ovih rečenica obilježava potpun kontrast (tabāyun tāmm) njihovog sadržaja, koji se manifestira kao njihova potpuna nepovezanost (kamāl al-inqiṭā‘) ili polupotpuna nepovezanost (šibh kamāl al-inqiṭā‘) kada u složenom rečeničnom iskazu od tri rečenice treća rečenica može biti povezana sa prvom rečenicom sastavnim veznikom wa, ali ne može sa drugom zato što bi u tom slučaju takav iskaz izražavao krivo značenje. Svaka navedena vrsta povezanosti, odnosno nepovezanosti ovih rečenica realizira se na više načina i bez sastavnog veznika wa zbog čega se ovakva rečenica označava kao ğumla al-faṣl (asindetska ili bezveznička rečenica).

Međutim, kada se stepen povezanosti ovakvih rečenica nalazi na sredini između potpune povezanosti (kamāl al-ittiṣāl) i potpune nepovezanosti (kamāl al-inqiṭā‘), ili polupotpune povezanosti (šibh kamāl al-ittiṣāl) i polupotpune nepovezanosti (šibh kamāl al-inqiṭā‘) i kada između njih postoji određeni semantički konektor (ǧāmi‘) koji kao zajednički element ili pojam prisutan u obje rečenice omogućuje njihovo eksplicitno povezivanje sastavnim veznikom wa u smislenu složenu rečenicu, takva se rečenica označava kao ǧumla al-waṣl (sindetska ili veznička rečenica).

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci