Uvođenje sekularnog građanskog zakonika u Egipat : Nacionalni građanski zakonik (Qānūn al-madanī al-ahlī) iz 1883. godine

Autor(i)

  • Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Ključne riječi:

legal system reform in Egypt, reception of French laws, Egyptian Mixed Civil Code of 1875, Egyptian National Civil Code of 1883, reforma pravosudnog sistema u Egiptu, recepcija francuskih zakona, Mješoviti zakonik Egipta iz 1875. godine, Nacionalni zakonik Egipta iz 1883. godine

Sažetak

Savremena povijest muslimanskih zemalja može se pratiti od početka 19. stoljeća. Promjene koje su tada nastupile imale su više uzročnika, ali su najneposrednije izazvane upadom Napoleona Bonaparte u Egipat. Potreba da se odupru invaziji, koja je bila u toku, dovela je vlasti u poziciju da pristanu na reformu, prije svega, vojnih snaga, ali će ona ubrzo otkriti slabosti cjelokupnog sistema na kojem je počivala država.

Da bi reforma vojske bila uspješna, moralo se pristupiti reformi ekonomskog sistema zemlje, industrijalizaciji, uvođenju bankarskog sistema i otvaranju javnih radova. To je zahtijevalo promjene u pravnom sistemu i prilagođavanje novim uvjetima i novim ustanovama. Sve to je dovelo do spoznaje da se mora državi dati nova uloga u vođenju poslova kojima bi se zaštitilo društvo i sačuvala neovisnost i samostalnost. Egipat, kao i druge zemlje, počet će uvoditi reforme, a to se odrazilo i na pravni sistem i kodifikaciju građanskog prava. Cilj ovoga rada je da predstavi uzroke, napore i rezultate reforme koja je poduzeta od strane egipatskih vlasti tokom 19. stoljeća.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci