Džamije i vakufi u džematu mokro pod Romanijom

Autor(i)

Ključne riječi:

vakuf, džamija, han, Mokro, Šahbegovići, Kara Mustafa- paša Sokolović, Šah-beg, Mehmed-paša Kukavica, wakf, mosque, inn, Mustafa-pasha, Šah-bey, Mehmed-pasha

Sažetak

O džamijama i vakufima u džematu Mokro pod Romanijom, koliko je autoru poznato, kod nas do sada nije objavljen ni jedan zaseban rad. Ovaj rad, na osnovu neobjavljenih dokumenata, donosi nove podatke o Kara Mustafa-pašinoj i Šah- begovoj džamiji u džematu Mokro u doba osmanske i austrougarske vlasti u Bosni i Hercegovini. U fokusu rada su Kara Mustafa-pašine zadužbine: han, karavansaraj i druge nekretnine u samom Mokrom i vodovod u Sarajevu, Šah-begov čifluk u selu Donji Tihomir (kasnije Šahbegovići) na Romaniji, čifluk i han Mehmed-paše Kukavice u Mokrom, Ćesrijine zadužbine u Mokrom i česma Bijela Voda hadži Alije, sina Mustafina u selu Hotičina.

U nastavku rada, hronološkim redom, predstavljaju se sudski dokumenti koji govore o vakufima u Mokrom, imenima službenika, zloupotrebi vakufskih dobara, sudskim sporovima i borbi mutevellija za očuvanje vakufske imovine, s posebnim osvrtom na slučajeve podizanja objekata na iznajmljenom vakufskom zemljištu u prvim godinama austrougarske vlasti, što je, prilikom uspostavljanja gruntovnice 1889. godine, dovelo do gubljenja prava na njihovo vlasništvo.

##submission.downloads##

Objavljeno

2016-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci