Nacionalizacija vakufskih objekata i građevinskog zemljišta u Gradačcu na osnovu zakona o nacionalizaciji iz 1958. godine

Autor(i)

Ključne riječi:

nacionalizacija, Gradačac, vakufska dobra, zakon

Sažetak

Rad je fokusiran na nacionalizaciju/prisilno oduzimanje vakufskih poslovnih i stambenih objekata Ujedinjenog vakufa Vakufskog povjerenstva u Gradačcu na osnovu Zakonu o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine. Nacionalizirano je, odnosno prisilno oduzeto od Ujedinjenog vakufa u Gradačcu četrnaest poslovnih i stambenih najamnih zgrada, odnosno osam poslovnih i šest stambenih zgrada. Niti jedan vakufski poslovni ili stambeni objekat nije izuzet od nacionalizacije za kancelarijske i stambene potrebe tadašnjeg Vakufskog povjerenstva. Do nacionalizacije, predmetna vakufska dobra donosila su značajne prihode kojima su pokrivani svi troškovi vjerskog života. Ovim vidom nacionalizacije vakufima je načinjena velika imovinska i materijalna šteta. Zakonom predviđena naknada nikada nije isplaćena. Prisilno oduzete poslovne i stambene vakufske zgrade porušene su u narednih dvadesetak godina.

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci