Osmanska agrarna politika i nadmetanje za zemlju u jugoistočnoj Europi

Analiza čiflukâ u Bosanskom sandžaku od uspostavljanja osmanske vlasti do početka 17. stoljeća

Autor(i)

Ključne riječi:

Osmansko carstvo, agrarna politika, čifluk, zemljišni odnosi, rani novi vijek, Bosanski sandžak, jugoistočna Evropa

Sažetak

Rad predstavlja nastojanje da se na osnovu analize podataka o čiflucima koji su se nalazili u rukama vojnika i ostalog primarno nepoljoprivrednog stanovništva ispitaju uvjeti pod kojima su navedeni slojevi mogli steći pravo posjeda nad određenim državnim zemljištima uz preuzimanje obaveze plaćanja daća koje su bile ustanovljene prema zakonu i defteru.

Čifluci koji su uzeti kao predmet navedene analize nalazili su se na području Bosanskog sandžaka, a analiza se odnosi na period od uspostavljanja osmanske vlasti do početka 17. stoljeća. Nastojanje primarno neproizvodnog stanovništva da dođe do prava posjeda nad zemljom posmatrano je u širem kontekstu koji je označen kao fenomen nadmetanja i borbe za zemlju. Budući da je problem nastanka i akumulacije čiflukâ u rukama navedenih slojeva stanovništva od strane različitih autora bio tumačen na načine koji se, u najmanju ruku, mogu ocijeniti kao diskutabilni, to se u ovom radu ispituju mogućnosti reinterpretacije određenih ustaljenih predodžbi o čiflucima i tzv. procesu čiflučenja.

Značajan prostor posvećen je kritičkom sagledavanju različitih neutemeljenih generalizacija i predodžbi koje je historiografija naslijedila iz južnoslavenskih (posebno srpskih) narativa 19. stoljeća, kao i zastarjelim historicističkim postavkama i marksističkim učenjima koja su značajno utjecala na shvatanje osmanskog društva i države.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2014-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci