Refleksija Attarova gnostičkoga nauka u poeziji Hasana Kaimije

Autor(i)

Ključne riječi:

šejh Kaimija, šejh Attar,, ljubav, ‘ešq, ljubavna bol, sejri- suluk, uvejsija

Sažetak

Drugu polovinu 17. stoljeća u kulturi Bosne i Hercegovine obilježila je pojava ličnosti osebujne duhovnosti. Riječ je o šejhu i pjesniku Hasanu Kaimiji, poznatom i kao Kaimi Baba. U ovom će se radu tretirati neke od temeljnih odrednica šejh Kaimi- jina gnostičkoga nauka koji nam je izložio u svojim stihovima, te ukazati na utjecaj koji je na oblikovanje njegove misli imala poezija znamenitog perzijskoga pjesnika i gnostika iz druge polovine 12. st. šejha Attara Nišaburija. Također će se razmotriti zajedničke značajke Kaimijina i Attarova duhovnoga putovanja sufijskom stazom (sejrisuluk).

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci