Arabizmi i turcizmi u djelu Bulbulistan Fevzije Mostarca

Autor(i)

Ključne riječi:

strana leksika, arabizmi, turcizmi, Bulbulistan, Fevzija, Mostarac

Sažetak

Težište je ovog rada na analizi strane leksike, odnosno arabizama i turcizama, u djelu Bulbulistan, koje je u 18. stoljeću napisao Fevzija Mostarac ugledajući se na djela slavnih perzijskih klasika, i to u prvom redu na Saʻdijev Đulistan i Džamijev Beharistan.

Djelo Bulbulistan obiluje arapskim rečenicama, sintagmama, riječima, a u odre- đenom broju primjera vidljiv je i utjecaj arapske gramatike na jezik Bulbulistana. Najveći broj arapskih rečenica u tekstu Bulbulistana odnosi se na citate iz Sakralnog teksta. Naime, zastupljen je jedan broj ajeta iz Kur’ana i veći broj hadisa Muhammeda, a. s., koji se prvenstveno navode radi potkrepljivanja prethodnog sadržaja, ali, u nekim slučajevima, i da bi samo upotpunili rečenicu.

Poznato je da je Fevzija osim perzijskog jezika dobro poznavao i turski, pa nas stoga ne čudi njegovo navođenje jedne cijele pjesme na turskom osmanskom jeziku u Bulbulistanu. U nekim primjerima Bulbulistana vidljiv je i utjecaj gramatike turskog jezika, što se prvenstveno očituje na morfološkom planu.

 

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci