Istimâlet u historiji Ibrahima Alajbegovića Pečevije

Prilog izučavanju osmanske istimâlet politike

Autor(i)

  • Sedad Bešlija

Ključne riječi:

istimâlet, istimâlet politika, müdâra, Tarih-i Peçevi, Osmanska država, Bosna (Bosanski ejalet)

Sažetak

U radu su doneseni podaci o terminološkom, historijskom i administrativnom značenju pojma istimâlet. U historijskom kontekstu, u kratkim crtama, objašnjena je politička doktrina Osmanske države – istimâlet politika – te su prikazani društveni segmenti i oblici u kojima je bila prakticirana, prvenstveno do kraja 16. stoljeća. U drugom dijelu rada izdvojeni su dijelovi Pečevijine Historije u kojima se javlja navedeni termin. Time smo pojmove istimâlet i istimâlet politika nastojali jezički kvalificirati i historijski kontekstualizirati kroz prizmu nevedenog historijskog izvora osmanske provenijencije nastalog u prvoj polovini 17. stoljeća.

##submission.downloads##

Objavljeno

2012-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci