Dva dokumenta iz tuzlanskog sidžila iz 1054–55. h.g./1644–45. godine u Gazi Husrev - begovoj biblioteci

Autor(i)

Ključne riječi:

Tuzlanski sidžil, Gazi Husrev-begova biblioteka, 17. stoljeće, Miričina, Brčko, džuma-namaz džamija, čiflučenje, kasaba

Sažetak

U ovom je radu data transliteracija, prijevod i detaljna analiza dvaju važnih dokumenata upisanih u Tuzlanski sidžil iz 1644–45. godine. Sidžil se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu u ostavini Osmana Asaf-ef. Sokolovića. Prvi dokument tretira pretvaranje seoskog mesdžida u Miričini u džuma-namaz džamiju. Taj dokument pruža potpunu sliku službenog postupka pretvaranja jednog mesdžida u džuma-namaz džamiju. U radu su analizirani vjerski, politički i društveni razlozi tog pretvaranja. Utvrđeno je da je pretvaranje tog mesdžida u džuma-namaz džamiju imalo više razloga ali je vjerovatno najvažniji razlog bila potreba da se ojača ortodoksni islam među seoskim stanovništvom toga kraja u kojem se već u to doba susreću tragovi hamzevijskog heterodoksnog tarikata.

Drugi je dokument interesantan iz više razloga. Prvo, on svjedoči o agrarnim sporovima između viših spahija zaima i gradskih elita koje su se nastojale domoći tržišno iskoristivih agrarnih zemalja u blizini gradskih naselja i riječnih luka. Drugo, on pruža potpuno nove, detaljne i značajne podatke o razvoju Brčkog kao gradskog naselja u prvoj polovini 17. stoljeća. Treće, dokument sadrži detaljnu listu svjedoka. Svjedoci su u tom dokumentu bili 21 građanin Tuzle. Analizom te liste svjedoka došlo se do novih podataka o historiji Tuzle u prvoj polovini 17. stoljeća. Predložena je nova datacija Behram-begova vakufa u Tuzli, za koji se u radu smatra da je nastao u prvoj polovini 17. stoljeća. Generalno, rad nastoji skrenuti pažnju na metodološki pristup sidžilima putem detaljne analize pojedinačnih upisa u njima. Takva analiza može pružiti nova i široka saznanja.

##submission.downloads##

Objavljeno

2017-10-13

Broj časopisa

Rubrika

Članci