Nekoliko novih podataka o Visočaninu Osman ef. Šugliju sinu Ahmedovu

A Contribution to the Study of Literature Written by Bosniaks in Oriental Languages

Autor(i)

Ključne riječi:

Osman, Šugli, Ahmed, Visočanin, šejh, muderris, hatib, pjesnik, kaligraf, prepisivač, kroničar, prevodilac, Pendnāma, Gulistān, Nādiriyyāt, Šurūt, mu‘īd, autograf

Sažetak

U ovome radu predstavljeno je nekoliko novih podataka o biografiji i književnom radu na orijentalnim jezicima Visočanina Osman-ef. Šuglije, sina Ahmedova, šejha kadirijskog tarikata, muderrisa, hatiba, vaiza, pjesnika, pisca, kroničara, kaligrafa, prepisivača i prevodioca, koji je rođen u Visokom prije 1645., a živio i radio u Sarajevu sve do svoje smrti 15. muharrema 1127./21. januara 1715. godine.

Rad je urađen na osnovu dvaju rukopisa koji se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu (R-1357 i R-586), jednog autografa koji se čuva u Historijskom arhivu Sarajevo (R-456), kopije Drnišlijina Zbornika bosanskih memorijala koji se čuva u Orijentalnom institutu u Sarajevu i bilješkama u četvrtom i petom svesku Kadićeve hronike (Tārīḫ-i Enverī). Na osnovu gore navedenih izvora sa sigurnošću se može tvrditi da je Visočanin Osman-ef. Šugli bio jedan od plodnijih bosanskih pisaca na orijentalnim jezicima u drugoj polovini 17. i na početku 18. stoljeća.

##submission.downloads##

Objavljeno

2011-12-31

Broj časopisa

Rubrika

Članci