##article.return## Vakuf kao nosilac određenih državnih i društvenih funkcija u Osmanskom carstvu