##article.return## Kad dva glasa jedan postanu - o fenomenu interteksta u orijentalno-islamskoj književnosti