##article.return## Veliki vezir i pjesnik Ahmed paša Hercegović u poetiziranim hronikama na Osmanskom jeziku