1.
Turanović M. Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku. AGHB [Internet]. 2011Dec.31 [cited 2024Apr.23];18(32):291-30. Available from: https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248