Zahirović, Nedim. “Bosanski Beglerbeg I Njegovi sandžakbegovi U Diplomatskim Predstavkama Mletačkoga Baila Na Visokoj Porti (1632-1639)”. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke 22, no. 36 (December 31, 2015): 5–16. Accessed September 23, 2023. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/320.