Hadžiabdić, Hadžija. “Islamska Zajednica U Bosni I Hercegovini Za Vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918–1941)”. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke 19, no. 33 (December 31, 2012): 310–313. Accessed May 28, 2024. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/275.