Turanović, Mirsad. “Metonimijski Potencijal Pridjeva Koji označavaju Emocije I psihofizička Stanja U Turskom Jeziku”. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke 18, no. 32 (December 31, 2011): 291–301. Accessed April 12, 2024. https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248.