Seljaci, E., V. Mataradžija, H. Oruç, M. Hodžić, E. Pelidija, A. Husić, I. Zukorlić, A. Fatić, A. Trnka-Uzunović, O. Lavić, and M. Mašić. “Ocjene I Prikazi”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 295-34, https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/717.