Duraković, E. “Orijentalistika Kao Ideologizacija Nauke”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 179-82, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.173.