Duranović, E. “Hadži Gazi-Beg Čengić Medresa U Višegradu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 153-72, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.153.