Dilberović, A. “Uloga Kafane U društvenom životu Osmanskih Gradova S Posebnim Osvrtom Na Mostarsku Novu Kahvu Podignutu 1604/05. Godine”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 117-52, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.117.