Seljaci, E., and M. Berhamović. “Visočke Vakufname I Dokumenti O Uvakufljenjima (od XVIII Do XX stoljeća)”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 71-96, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.71.