Kurtanović, H. . “Idžazetname U Rukopisnim Zbirkama U Sarajevu”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 30, no. 44, Dec. 2023, pp. 5-40, doi:10.51719/25663267.2023.30.44.5.