Enes Karić. “Rasprava Mehmeda Handžića Risāla bayān Al-umanāʼ Fī ḥukm Al-istimnāʼ “Objašnjenje Pouzdanih O Propisima O onaniji“ (tema, Opis I sadržaj, Terminologija, značaj I Izvori, Tekst, Kontekst)”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 28, no. 42, Dec. 2021, pp. 97-136, doi:10.51719/25663267.2021.28.42.97.