Turanović, M. “Metonimijski Potencijal Pridjeva Koji označavaju Emocije I psihofizička Stanja U Turskom Jeziku”. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, vol. 18, no. 32, Dec. 2011, pp. 291-0, https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248.