[1]
I. Smailović, “Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. godini”, AGHB, vol. 11, no. 19-20, pp. 289–300, Dec. 2001.